Skip to main content
TÌM HIỂU THÊM

Frequently Asked Questions

  • Giờ hoạt động của nhà hàng Red Rum là khi nào?
    Giờ hoạt động của nhà hàng Red Rum là khi nào?
    Nhà Hàng Red Rum mở cửa từ 11:00 đến 21:00 từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Thực đơn trưa sẽ được phục vụ từ 11:00 tới 16:30. Thực đơn tối sẽ được phục vụ từ 17:30 đến 22:00. Nhà hàng ngừng nhận gọi món từ 21:45